ข้อมูลบริษัท
นายมานะ จันทนยิ่งยง
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด มหาชน (“MACO”) บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ รุกขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดผ่านการควบรวมกิจการเพื่อขยายฐานการให้บริการไปยังพื้นที่ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยปรับเปลี่ยนสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มบริการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ MACO มีพัฒนาการของผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยผลประกอบการสูงสุดนับตั้งแต่ดำเนินกิจการมา โดยความสำเร็จที่ผ่านมานั้นเกิดจากองค์ประกอบในหลากหลายส่วน แต่ปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือการไม่หยุดพัฒนาและมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอ ในปี 2561 MACO ได้ขยายขีดความสามารถด้านการจัดการสื่อดิจิทัล ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด และบริษัท Roctec Technology Limited ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านการออกแบบ และวางระบบ (system integrations) ที่มีผลงานสำคัญมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ MACO ยังได้เข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญด้านการออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเสริมศักยภาพงานด้านกระบวนการผลิตสื่อโฆษณาให้แก่บริษัทฯ และรองรับงานด้านการผลิตสื่อโฆษณาที่จะเข้ามาในอนาคต

นอกจากนี้ MACO ยังได้เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำบุกขยายธุรกิจสื่อนอกบ้านในต่างประเทศ ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย และเมื่อเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ Belino Investments Limited บริษัทในกลุ่ม Sinarmas ยักษ์ใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขยายธุรกิจสื่อนอกบ้านของบริษัทฯ ไปยังประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติม นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายฐานสื่อโฆษณานอกบ้านให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามพันธกิจ การลงทุนทั้งหมดในปี 2561 ของบริษัทฯ ถือเป็นการสร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุม พร้อมก้าวสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อีกหนึ่งความสำเร็จของ MACO ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในงาน SET Award 2018 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Capitalisation) ระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท นับเป็นรางวัลที่การันตีถึงการให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มิได้มุ่งพัฒนาเพียงแต่โครงสร้างทางธุรกิจเท่านั้น ยังให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านสม่ำเสมอ อาทิ การเปลี่ยนไฟส่องสว่างบนสื่อเป็นไฟแอลอีดีเพื่อลดการใช้พลังงานและควบคุมแสงสว่างให้เหมาะสม โครงการ MACO Media for Share แบ่งปันพื้นที่สื่อแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ดำเนินงานเพื่อสังคมโดยไม่แสวงหากำไรเพื่อมอบช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมาหน่วยงานที่ร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการนี้ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค มูลนิธิรามาธิบดีฯ และสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรผ่านสื่อดิจิทัลของบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ทุกด้าน รวมถึงมอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานตามพันธกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทว่าจะมุ่งมั่นบริหารและดำเนินงานบริษัทฯ ตามแผนงานที่วางไว้ตามยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป