ข้อมูลบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) (“MACO”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาและบันเทิง มุ่งเน้นงานโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home media: OOH) โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและให้บริการสื่อโฆษณาประเภทป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมใช้ในการโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 บริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125 ล้านบาท และประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “MACO” จากนั้นย้ายเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี MACO ได้ให้บริการสื่อโฆษณาด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ ตอกย้ำแนวคิด Nationwide Integrated OOH Media Platform ในเมืองไทย

2562
 • เข้าลงทุนเพิ่มเติม 40.0% ใน Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) โดย PBSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ประกอบไปด้วย สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในสนามบิน และสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า ทั้งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
2561
 • เข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด (“ทรานส์ แอด”) ในสัดส่วน 81.7% และลงทุนในบริษัท Roctec Technology Limited (“Roctec”) ในสัดส่วน 89.0% หรือเรียกรวมกันว่า “กลุ่มทรานส์.แอด” โดยทั้งคู่เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเชื่อมต่อระบบแสดงสื่อ มัลติมีเดียแบบครบวงจร ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น ผลิตและวางระบบสื่อดิจิทัลในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสและบนประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส บริการระบบควบคุมสถานีและบริหารจัดการสื่อบนรถไฟฟ้า MTR ฮ่องกง เป็นต้น
 • จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ VGI ในสัดส่วน MACO 75.0% และ VGI 25.0% ภายใต้ชื่อ VGI MACO (Singapore) Private Limited (“VGI MACO”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์
 • ปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส จากป้ายภาพนิ่งเป็นสื่อ ดิจิทัล จำนวน 42 จอ และเปลี่ยนเป็นสื่อโฆษณา Light Box จำนวน 180 ป้าย
 • เข้าลงทุน 75.0% ในบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (มาเลเซีย) จำกัด (“VGM”) เพื่อขยายกิจการไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
 • เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกล สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) โดยคิดเป็นสัดส่วน 60.0% ของหุ้นทั้งหมด โดย GSG เป็นผู้ชำนาญด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาประเภทสติ๊กเกอร์
2560
 • เข้าลงทุนในบริษัท โคแมส จำกัด (“โคแมส”) ด้วยสัดส่วน 70.0% โคแมสเป็นผู้ประกอบกิจการป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี ครอบครองทำเลติดตั้งป้ายโฆษณาใจกลางย่านธุรกิจสำคัญทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • ขยายเครือข่ายสื่อดิจิทัล โดยนำพื้นที่บริเวณหัวเมืองหลักในต่างจังหวัดของมัลติ ไซน์ มาปรับเปลี่ยนเป็นป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ทันสมัย
2559
 • อนุมัติให้ VGI เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท จำนวน 375 ล้านหุ้น (หรือ 12.46%) ทำให้ VGI กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 • เข้าลงทุนใน บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด (“มัลติ ไซน์”) ด้วยสัดส่วน 70% มัลติ ไซน์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง โดยมีจำนวนป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 862 ป้าย ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีป้ายโฆษณามากกว่า 2,000 ป้ายครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย
2558
 • ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณากลางแจ้งไปยังประเทศมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท มาโก้ เอาท์ดอร์ จำกัด ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าลงทุน 40% ในบริษัท อายบอล ชาแนล จำกัด
2557
 • ร่วมมือกับบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านผ่านการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 751 ล้านหุ้น หรือ 24.96% ของหุ้นทั้งหมดให้กับ VGI และแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท
 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.1 บาท โดยราคาหุ้นใหม่ ซึ่งปรับตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้นั้น เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557
 • เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด (“โอเพ่น เพลย์”) ด้วยสัดส่วน 80% โดยโอเพ่น เพลย์ เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายในสถานีบริการน้ำมันปตท. จิฟฟี่ ทั่วประเทศไทย
2556
 • ย้ายเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
2553
 • จัดตั้งบริษัท กรีน แอด จำกัด ร่วมกับ บริษัท วีบิ๊ก จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 51% เพื่อสนับสนุนงานผลิตสื่อของบริษัทในกลุ่ม
2548
 • ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังพื้นที่บริเวณเสาตอม่อใต้สะพานข้ามแยก โดยได้รับสิทธิในการบริหารจากกรุงเทพมหานคร
2546
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “MACO” โดยเริ่มเข้าซื้อขายวันแรก ในวันที่ 29 กันยายน 2546
2544
 • ขยายธุรกิจไปสู่การบริหารพื้นที่โฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
2539
 • จัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด ประเทศมาเลเชีย โดย MACO ถือหุ้นในสัดส่วน 50%
 • ร่วมลงทุนกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เพื่อจัดตั้งบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็กต่ำกว่า 60 ตารางเมตร
2536
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพลิกแท่งปริซึมให้เกิดภาพโฆษณา 3 ภาพใน 1 ป้าย และกำหนดทิศทางการพลิกภาพได้ตามต้องการ ซึ่งเรียกว่าป้ายโฆษณาประเภท Trivision
2531
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด