ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัท

กว่า 30 ปีของการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ได้ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ รวมไปถึงขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังพื้นที่ศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในไทย และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบบริการสื่อโฆษณากลางแจ้งที่ครบวงจรมากที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงที่สุด

ภายหลังจากการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทัล จำนวน 35 จอในต้นปี 2561 ผนวกกับเครือข่ายสื่อภาพนิ่งที่มีกว่า 2,000 จุด กระจายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ส่งผลให้ MACO บรรลุแผนกลยุทธ์ “Nationwide OOH Media Platform” ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในวันนี้ MACO ก้าวไปอีกขั้นด้วยแผนการขยายเครือข่ายสื่อดิจิทัลให้เข้าถึงพื้นที่ใจกลางเมือง ในกรุงเทพมหานคร ผ่านการปรับปรุงสื่อโฆษณาภาพนิ่งบริเวณตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้เป็นสื่อโฆษณาดิจิทัล จำนวน 42 จอ และขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มเติมผ่านการเข้าลงทุนในบริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในบริษัทผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นว่าการที่ MACO จะขยายสื่อโฆษณาให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงต้องมาจากรากฐานที่ดี โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 MACO ได้เสริมรากฐานของบริษัท ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด (“ทรานส์ แอด”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านงานติดตั้งระบบ และควบคุมการแสดงสื่อมัลติมีเดียครบวงจรในประเทศไทย และเข้าลงทุนในบริษัท Roctec Technology Limited (“Roctec”) ผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (system integrations) โดยเฉพาะด้านงานระบบควบคุม ระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผลสื่อมัลติมีเดียในฮ่องกง ซึ่งทั้งสองบริษัทจะช่วยส่งเสริมให้การขยายเครือข่ายสื่อดิจิทัลของ MACO ทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ MACO ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานอยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรม โดยการเสริมสร้างรากฐานที่ดีในครั้งนี้ จะทำให้ MACO เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันสินค้าและบริการของ MACO สามารถแบ่งได้ 6 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด 2) สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 3) สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 4) สื่อโฆษณาในต่างประเทศ 5) สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ และ 6) การติดตั้งระบบครบวงจร (System Integration)


1. สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด

MACO ถือเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดรายแรกๆ ที่บุกเบิกการสร้างสื่อประเภทบิลบอร์ด โดยสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1) ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ 1.2) ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางบริเวณต่างจังหวัด และ 1.3) ป้ายโฆษณาภายในปั๊มน้ำมันปตท.จิฟฟี่ โดยมีจำนวนรวมกันกว่า 1,127 ป้าย ติดตั้งในทำเลที่มีศักยภาพสูง มีการจราจรหนาแน่นและง่ายต่อการมองเห็น ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทำเลจุดติดตั้งสื่อที่กระจายตัว ทำให้สื่อโฆษณาเหล่านี้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าลูกค้าสื่อที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน


1.1 ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่

ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น ทางด่วน จุดเชื่อมต่อของหัวเมืองหลัก รวมไปถึงย่านธุรกิจสำคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสื่อประเภทนี้ทั้งหมด 254 ป้าย ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

1.2 ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลาง

การขยายกิจการของกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปยังหัวเมืองหลัก ของประเทศ รวมถึงการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่างจังหวัด สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญที่กระจายตัวออกนอกกรุงเทพฯและปริมณฑลไปสู่จังหวัดที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่ดังกล่าวที่มีมากขึ้น MACO เล็งเห็นโอกาสนี้ จึงได้วางรางฐานเครือข่ายสื่อโฆษณาในต่างจังหวัดเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้

ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางที่บริษัทฯ ให้บริการ ติดตั้งตามแยกสำคัญในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ย่านชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น ย่านการค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และย่านการศึกษา โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 735 ป้าย ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

1.3 ป้ายโฆษณาภายในปั๊มน้ำมันปตท. จิฟฟี่

MACO ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการบริหารสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ (Lightbox) จำนวน 256 ป้าย กระจายตัวครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันปตท. จิฟฟี่ กว่า 139 สถานี ทั่วประเทศไทย


2. สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์

สื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่น ทั้งในแง่ทำเลติดตั้งสื่อและเทคนิคการนำเสนอ เจาะกลุ่มลูกค้าสื่อที่ต้องการส่งต่อแคมเปญทางการตลาดในพื้นที่ใจกลางเมือง สื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ถูกติดตั้งบริเวณริมทางเท้าหรือริมถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา เจาะกลุ่มเป้าหมายคนเมือง คนทำงานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมือง โดยสื่อสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่ MACO ได้รับสิทธิในการบริหารประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณากว่า 222 ป้าย บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 แห่ง และ 2) สื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยก กรุงเทพมหานครได้มอบสิทธิในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อประเภทนี้ให้แก่บริษัทฯ โดยปัจจุบันสื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยกมีจำนวน 306 ป้าย ติดตั้งภายใต้สะพานข้ามแยก 19 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร


3. สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา คือความแพร่หลายของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเติบโตนั้นถูกสนับสนุนด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับแคมเปญการตลาด บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสร้างเครือข่ายดิจิทัลเพื่อคงความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) ดิจิทัลบิลบอร์ด และ 2) สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย


3.1 ดิจิทัลบิลบอร์ด

บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนบิลบอร์ดภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไพร์มโลเคชั่นบางส่วนให้กลายเป็นดิจิทัลบิลบอร์ด และเริ่มเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2560 ปัจจุบัน MACO ให้บริการดิจิทัลบิลบอร์ดทั้งสิ้น 35 ป้าย กระจายอยู่ในจังหวัดยุทธศาตร์ 31 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต และระยอง ซึ่งเป็นหัวเมืองหลักของแต่ละภาค

MACO ให้ความสำคัญในการเลือกทำเลในการติดตั้งสื่อ โดยจะมุ่งเน้นจังหวัดหัวเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นและมีกำลังซื้อสูง โดยพื้นที่ติดตั้งสื่อทั้งหมดจะอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนมีผู้คนสรรจรไปมาหนาแน่นเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าเคมเปญการตลาดของลูกค้าสื่อจะได้รับความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนในท้องถิ่นอย่างแน่นอน

3.2 สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย

สื่อโฆษณารูปแบบ TV LED ความคมชัดสูง จำนวน 250 จอ ติดตั้งอยู่ภายในร้านอาหารชื่อดังทั่วประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจาก กูรูด้านอาหารทีมีชื่อเสียงจากสื่อมากมาย รองรับการโฆษณาทั้งแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อให้ลูกค้าได้สื่อสารกับกลุ่มคนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้อย่างดี


4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ

การดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในต่างประเทศนับเป็นอีกยุทธศาสตร์ที่สำคัญของบริษัท ปัจจุบัน MACO ให้บริการสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายครอบคลุมสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น 1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 2) สื่อโฆษณาในสนามบิน 3) สื่อกลางแจ้ง และ 4) สื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน เครือข่ายดังกล่าวนี้ทำให้จำนวนสื่อโฆษณาของ MACO มี มากกว่า 5,000 จุดทั่วภูมิภาคอาเซียน


4.1 สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน

MACO ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารสื่อบนสถานีและบนขบวนรถไฟฟ้า MRT สาย SBK line ประเทศมาเลเซีย จำนวน 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2569 โดยรถไฟฟ้าสาย SBK line มีจำนวนสถานีทั้งหมด 31 สถานี และรถไฟฟ้า 58 ขบวน นอกจากนี้ MACO ยังได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จำนวน 20 ปี ในการบริหารสื่อบนรถไฟฟ้า MRT สายแรกของประเทศอินโดนีเซีย North-South line ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในกลางปี 2562 นี้

4.2 สื่อโฆษณาในสนามบิน

ประเทศมาเลเซียถูกจัดว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของชาวตะวันออกกลาง ในปี 2560 สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ได้ให้บริการผู้โดยสารทั่วโลกกว่า 59 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 23 ของโลก MACO มองเห็นโอกาสนี้จึงเข้าไปเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ทั้งในอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยได้รับสิทธิบริหารแต่เพียงผู้เดียว จำนวน 7 ปีและสิทธิในการขยายสัญญาเพิ่มอีก 3 ปี

4.3 สื่อกลางแจ้ง

สื่อกลางแจ้งของ MACO ในประเทศมาเลเซียมีหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ อาทิเช่น ป้ายบิลบอร์ดที่ตั้งอยู่ในบริเวณทางหลวงสายหลักของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเชื่อมสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์และตัวเมือง ป้ายโฆษณาบนเกาะกลางถนน จำนวน 45 ป้าย และสื่อบนรถบัส จำนวน 918 คันทั่วทั้งกรุงกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนัง

4.4 สื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน

The broad and cover of advertising media can render the attractiveness to the media advertising service provider. The Company has expanded the service of media advertising into 37 cinemas, comprising 302 halls, 52 departments stores and 80 office building over Malaysia.


5. สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์

ไม่เพียงแต่ให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า MACO ยังมีบริการสื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า เช่น การก่อสร้างโครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ งานออกแบบและดีไซน์ การสร้างสีสันค์ประกอบเรื่องราวให้กับตึกโดยการฉาย Projector การสร้างแบบจำลอง (Mock up) รวมถึง Event กิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของงาน ทำให้งานมีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำ


6. งานติดตั้งระบบครบวงจร (System Integration)

MACO ผ่านทางทรานส์ แอด และ Roctec เป็นผู้ให้บริการงานติดตั้งระบบครบวงจร ทั้งในด้านสื่อมัลติมีเดีย ด้านเครือข่ายสื่อสาร และด้านการควบคุม เป็นต้น โดยให้บริการเริ่มตั้งแต่การออกแบบเครือข่าย การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การจัดหาซอฟแวร์ที่เหมาะสม รวมทั้งบริการดูแลหลังจากขาย และรับเป็นผู้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานเอกชน องค์กรของรัฐ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ผลงานที่ผ่านมา อาทิ เช่น การติดตั้งและดูแลระบบควบคุมรถไฟฟ้า MTR ฮ่องกง ระบบมัลติมีเดียแสดงตารางการบินของสายการบินต่างๆ ในสนามบินฮ่องกง และระบบสื่อโฆษณาดิจิทัลของ VGI และ MACO เป็นต้น