ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัท

กว่า 29 ปี ของการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ได้ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้า เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ รวมไปถึงขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังพื้นที่ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบบริการสื่อโฆษณากลางแจ้งที่ครบวงจรมากที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงที่สุด ปัจจุบัน MACO ให้บริการสื่อโฆษณาหลากหลายประเภท ทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิทัล โดยมีจุดติดตั้งสื่อกว่า 2,000 จุด 1 กระจายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

เดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้บรรลุแผนกลยุทธ์ก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณา ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด (“มัลติ ไซน์’) ซึ่ง มัลติ ไซน์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่มีสื่อโฆษณาภายใต้การบริการจัดการกว่า 860 ป้าย ติดตั้งในทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทย การควบรวมครั้งนั้น ช่วยยกระดับให้ MACO ก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ หลังจากนั้น ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายสื่ออีกขั้นด้วยการเข้าควบรวมกับบริษัท โคแมส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง ที่มีจุดเด่นคือการมีเครือข่ายที่ผสมผสานทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิทัล โดยมีสื่อโฆษณาภาพนิ่งประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ จำนวน 113 ป้าย และสื่อโฆษณาดิจิทัลบิลบอร์ดขนาดใหญ่ จำนวน 7 ป้าย เป็นการเติมเต็มเครือข่ายสื่อของ MACO ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้ MACO กลายเป็น “Nationwide OOH Media Platform”อย่างแท้จริง

สินค้าและบริการของ MACO สามารถแบ่งตามประเภทของสื่อได้ 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด 2) สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 3) สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 4) สื่อโฆษณาในต่างประเทศ และ 5) สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์

1. สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด

MACO ถือเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดรายแรกๆ ที่บุกเบิกการสร้างสื่อประเภทบิลบอร์ด โดยสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1) ป้ายบิลบอร์ด ขนาดใหญ่ 1.2) ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางบริเวณต่างจังหวัด และ 1.3) ป้ายโฆษณาภายในปั๊มน้ำมันปตท.จิฟฟี่ โดยมีจานวนรวมกันกว่า 1,229 ป้าย ติดตั้งในทาเลที่มีศักยภาพสูง มีการจราจรหนาแน่นและ ง่ายต่อการมองเห็น ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทำเลจุดติดตั้งสื่อที่กระจายตัว ทำให้สื่อโฆษณาเหล่านี้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าลูกค้าสื่อที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน


1.1 ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่

ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ทางด่วน จุดเชื่อมต่อของหัวเมืองหลัก รวมไปถึงย่านธุรกิจสำคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสื่อประเภทนี้ทั้งหมด 254 ป้าย ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

1.2 ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลาง

การขยายกิจการของกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปยังหัวเมืองหลัก ของประเทศ รวมถึงการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่างจังหวัด สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญที่กระจายตัวออกนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่จังหวัดที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่ดังกล่าว ที่มีมากขึ้น MACO เล็งเห็นโอกาสนี้ จึงได้วางรางฐานเครือข่ายสื่อโฆษณาในต่างจังหวัดเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้

ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางที่บริษัทฯ ให้บริการ ติดตั้งตามแยกสำคัญในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ย่านชุมชนที่มีการจราจร หนาแน่น ย่านการค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และย่านการศึกษา โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 735 ป้าย ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

1.3 ป้ายโฆษณาภายในปั๊มน้ำมันปตท. จิฟฟี่

MACO ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการบริหารสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ (Lightbox) จำนวน 240 ป้าย กระจายตัวครอบคลุมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ กว่า 139 สถานี ทั่วประเทศไทย

2. สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์

สื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่น ทั้งในแง่ทำเลติดตั้งสื่อและเทคนิคการนำเสนอ เจาะกลุ่มลูกค้าสื่อที่ต้องการส่งต่อแคมเปญทางการตลาดในพื้นที่ใจกลางเมือง สื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ถูกติดตั้งบริเวณริมทางเท้า หรือริมถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา เจาะกลุ่มเป้าหมายคนเมือง คนทำงานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมือง โดยสื่อสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่ MACO ได้รับสิทธิในการบริหารประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณากว่า 188 ป้าย บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 แห่ง และ 2) สื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยก กรุงเทพมหานครได้มอบสิทธิในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อประเภทนี้ให้แก่บริษัทฯ โดยปัจจุบันสื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยกมีจำนวน 306 ป้าย ติดตั้งภายใต้สะพานข้ามแยก 19 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร


3. สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา คือความแพร่หลายของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเติบโตนั้นถูกสนับสนุนด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับแคมเปญการตลาด บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสร้างเครือข่ายดิจิทัลเพื่อคงความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) ดิจิทัลบิลบอร์ด และ 2) สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย


3.1 ดิจิทัลบิลบอร์ด

บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนบิลบอร์ดภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไพร์มโลเคชั่นบางส่วนให้กลายเป็นดิจิทัลบิลบอร์ด และเริ่มเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2560 ปัจจุบัน MACO ให้บริการดิจิทัลบิลบอร์ดทั้งสิ้น 35 ป้าย กระจายอยู่ในจังหวัด ยุทธศาตร์ 31 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต และระยอง ซึ่งเป็นหัวเมืองหลักของแต่ละภาค

MACO ให้ความสำคัญในการเลือกทำเลในการติดตั้งสื่อ โดยจะมุ่งเน้นจังหวัดหัวเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นและมีกำลังซื้อสูง โดยพื้นที่ติดตั้งสื่อทั้งหมดจะอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนมีผู้คนสัญจรไปมาหนาแน่นเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าเคมเปญ การตลาดของลูกค้าสื่อจะได้รับความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนในท้องถิ่นอย่างแน่นอน

3.2 สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย

สื่อโฆษณารูปแบบ TV LED ความคมชัดสูง จำนวน 250 จอ ติดตั้งอยู่ภายในร้านอาหารชื่อดังทั่วประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากกูรูด้านอาหารทีมีชื่อเสียงจากสื่อมากมาย รองรับการโฆษณาทั้งแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อให้ลูกค้าได้สื่อสารกับกลุ่ม คนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้อย่างดี

4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ

MACO ได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังต่างประเทศครั้งแรก ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพจากประเทศมาเลเซีย โดยรวมกันจัดตั้งกิจการร่วมค้า ภายใต้ชื่อบริษัท อายบอล ชาแนล จำกัด (“อายบอล ชาแนล”) เพื่อที่จะประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบัน เครือข่ายสื่อของ อายบอล ชาแนล ตั้งอยู่ในบริเวณหลวงสายหลักของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ถนนสายหลักที่เชื่อมสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์และตัวเมือง รวมไปถึงย่านธุรกิจการค้าและสถานที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์

ไม่เพียงแต่ให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า MACO ยังมีบริการสื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า เช่น การก่อสร้างโครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ งานออกแบบและดีไซน์ การสร้างสีสันประกอบ เรื่องราวให้กับตึกโดยการฉาย Projector การสร้างแบบจำลอง (Mock up) รวมถึง Event กิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของงาน ทำให้งานมีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำ