ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ด้วยทีมงานมืออาชีพในการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานโฆษณาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นและแตกต่างด้วยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาผสมผสานในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารดึงดูดสายตาผู้พบเห็น พร้อมการให้บริการทั้งเรื่องการก่อสร้างโครงป้ายโฆษณาที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน บริการด้านการพิมพ์ภาพโฆษณาด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิงค์เจ็ทคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการด้านการโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ด้วยสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ

ชื่อย่อหุ้น
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2561 16:37
MACO
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.08 - 2.16
ราคาล่าสุด

2.08

เปลี่ยนแปลง
-0.06
% เปลี่ยนแปลง
-2.80%

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
2559

PDF

งบการเงิน
รายปี 2560

ดาวน์โหลด

MD&A
ค­ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด­ำเนินงานปี 2560

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation

ดาวน์โหลด