ห้องข่าว

MACO แสดงความยินดี เปิดอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่

Backมกราคม 20, 2559

นายนพดล ตัณศลารักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่บนถนนรัชดาภิเษก