การนำเสนอข้อมูล

ปี 2560

MACO General Presentation

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation

ดาวน์โหลด

ปี 2557

Opportunity Day 1Q/2014

ดาวน์โหลด

ปี 2556

Opportunity Day 1Q/2013

ดาวน์โหลด

Roadshow @ Grand Hyatt Eravan

ดาวน์โหลด

ปี 2555

Investor Classroom@Set in the City 2012

ดาวน์โหลด

ปี 2553

Opportunity Day 2009

ดาวน์โหลด
Load More