การนำเสนอข้อมูล

ปี 2564

MACO Investor Presentation February 2021

ดาวน์โหลด

ปี 2563

MACO Investor Presentation October 2020

ดาวน์โหลด

MACO Investor Presentation August 2020

ดาวน์โหลด

ปี 2562

MACO General Presentation 3Q/2019

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation 2Q/2019

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation 1Q/2019

ดาวน์โหลด

ปี 2561

MACO General Presentation 4Q/2018

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation 3Q/2018

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation 2Q/2018

ดาวน์โหลด

VGM and Trans.Ad Transaction

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation 1Q/2018

ดาวน์โหลด

ปี 2560

MACO General Presentation 4Q/2017

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation 3Q/2017

ดาวน์โหลด

MACO General Presentation 2Q/2017

ดาวน์โหลด

ปี 2557

Opportunity Day 1Q/2014

ดาวน์โหลด

ปี 2556

Opportunity Day 1Q/2013

ดาวน์โหลด

Roadshow @ Grand Hyatt Eravan

ดาวน์โหลด

ปี 2555

Investor Classroom@Set in the City 2012

ดาวน์โหลด

ปี 2553

Opportunity Day 2009

ดาวน์โหลด
Load More