ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2562 16:37

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.52 ปริมาณซื้อขาย: 7,990,600
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: 0.66
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.51 - 1.53 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.43 - 2.04


Chart Type