ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 28 มกราคม 2564 11:57

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.68 ปริมาณซื้อขาย: 2,082,300
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.67 - 0.68 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.46 - 1.49


Chart Type