ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 12 เมษายน 2564 16:37

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.67 ปริมาณซื้อขาย: 41,828,800
เปลี่ยนแปลง: -0.04 % เปลี่ยนแปลง: -5.63
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.67 - 0.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.57 - 0.91


Chart Type