ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2562 16:39

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.49 ปริมาณซื้อขาย: 25,459,100
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.47 - 1.51 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.08 - 1.97


Chart Type