ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2562 16:36

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.55 ปริมาณซื้อขาย: 51,444,700
เปลี่ยนแปลง: -0.06 % เปลี่ยนแปลง: -3.73
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.55 - 1.61 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.37 - 2.02


Chart Type