ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 16:37

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.40 ปริมาณซื้อขาย: 2,800,300
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -0.71
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.40 - 1.43 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.08 - 1.65


Chart Type