ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2563 16:36

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.62 ปริมาณซื้อขาย: 3,930,500
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.59
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.62 - 0.63 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.46 - 1.50


Chart Type