ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 16:35

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.87 ปริมาณซื้อขาย: 29,784,400
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.77 - 1.87 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.06 - 2.28


Chart Type