ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2563 16:36

ตัวย่อหุ้น: MACO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.04 ปริมาณซื้อขาย: 1,985,900
เปลี่ยนแปลง: -0.16 % เปลี่ยนแปลง: -13.33
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.04 - 1.18 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.08 - 1.65


Chart Type