ข้อมูลบริษัท

banner

วิสัยทัศน์

"ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยสื่อนอกบ้านคุณภาพ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทำเลที่ดีที่สุดทั่วประเทศไทยและอาเซียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงกับออนไลน์และช่องทางตลาดได้ทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า โดยมีธรรมาภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

"มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่าย สื่อนอกบ้าน กับช่องทางสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อนำพาไปสู่การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ"