ข้อมูลบริษัท

banner

วิสัยทัศน์

"ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยสื่อนอกบ้านคุณภาพ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทำเลที่ดีที่สุดทั่วประเทศไทยและอาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงกับออนไลน์และ ช่องทางตลาดได้ทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า โดยมีธรรมาภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

"มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยม ที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อนอกบ้านกับช่องทางสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อนำพาไปสู่การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ"